12h trưa là pm hay am

Cùng cùng với chlanie.net tìm hiểu về 12 giờ trưa là AM hay PM trong giờ Anh? 12h am là mấy giờ đồng hồ ? 12h pm là mấy giờ ?.

Bạn đang xem: 12h trưa là pm hay am


Lúc nói tới thời hạn, họ thường tính theo hệ thống 12 giờ hoặc 24 giờ. Để biệt lập được ví dụ các giờ đồng hồ giữa sáng cùng chiều, bạn ta thường được sử dụng hệ thống 24 tiếng hoặc áp dụng nhị kí hiệu AM và PM trong giờ anh.

AM (Ante Meridiem = Before midday): Trước 12 tiếng trưa (trước một nửa ngày).PM (Post Meridiem = After midda): Sau 12 tiếng trưa (sau mốc một nửa ngày).

Xem thêm:

*
12 tiếng đồng hồ trưa là AM giỏi PM vào giờ Anh

Vậy, Khi mong mỏi nói thời gian 12 tiếng trưa vào tiếng Anh, người ta đã cần sử dụng AM tuyệt PM?

Từ khái niệm ở trên, ta có thể thấy cụ thể 12 tiếng đồng hồ trưa không phải là AM lẫn PM. Nhưng mốc 12 tiếng trong một ngày còn được xem là 0 tiếng, thời gian phát xuất của thời hạn.

Vì vậy, 12:00 trưa sẽ được đọc là 00:00 PM (ban ngày), mốc thời hạn bước đầu của giờ chiều. Trong khi đó, 12:00 tối tuyệt 24:00 được phát âm là 00:00 AM, mốc thời hạn bắt đầu một ngày new.

Để nắm rõ rộng về kiểu cách sử dụng ký kết hiệu AM cùng PM khi kể tới mốc thời gian trong giờ Anh, chúng ta cũng có thể tham khảo bảng format thời gian sau:

Định dạng thời gian
12 giờ24 giờ
12:00 (nửa đêm) tức 12h khuya0:00 (thời gian bắt đầu ngày)

hoặc

24:00 (thời hạn dứt ngày)

12:01 AM0:01
1:00 AM1:00
2:00 AM2:00
3:00 AM3:00
4:00 AM4:00
5:00 AM5:00
6:00 AM6:00
7:00 AM7:00
8:00 AM8:00
9:00 AM9:00
10:00 AM10:00
11:00 AM11:00
12:00 PM xuất xắc 12 giờ trưa (bắt đầu buổi chiều)12:00
12:01 PM12:01
1:00 PM13:00
2:00 PM14:00
3:00 PM15:00
4:00 PM16:00
5:00 PM17:00
6:00 PM18:00
7:00 PM19:00
8:00 PM20:00
9:00 PM21:00
10:00 PM22:00
11:00 PM23:00

PM AM là gì ?

Để dễ dàng và đơn giản, chúng ta cũng có thể gọi rằng:

AM: Dùng cùng với thời hạn buổi sáng sớm, bắt đầu từ bỏ 00:00 mang đến 12:00.PM: Dùng cùng với thời hạn giờ chiều, ban đầu tự 12:00:01 đến 23:59:59.