Bài tập về câu tường thuật

2 những dạng câu trần thuật ( Reported speech ).2.2 Câu tường thuật hỏi wh question với Yes/ No question.2.3 Câu tường thuật mệnh lệnh4 Cách biến đổi chủ từ, tính từ với đại tự sở hữu.6 bài xích tập câu tường thuật6.1 I – Viết lại các câu tường thuật giờ anh ( Reported speech ).6.2 II – ngừng bài tập câu tường thuật giờ anh ( Reported speech ) bên dưới.6.3 III – xong xuôi bài tập câu tường thuật giờ đồng hồ anh ( Reported speech ) bên dưới với câu hỏi H – WH/ QUESTION.

Bạn đang xem: Bài tập về câu tường thuật


Câu tường thuật ( reported speech ) là gì.

Câu trần thuật ( reported speech ) là câu nói dùng dể thuật lại, nói lại lời nói của một ai đó, cùng không làm biến đổi ý nghĩa lời nói ban đầu. Câu tường thuật ( reported speech ) <1> thường được sử dụng khi ngôi máy 2 sau thời điểm nghe được lời nói của ngôi sản phẩm nhất, vẫn mang tiếng nói đó chuyển mang đến một người khác làm việc ngôi trang bị 3. Hình thức câu trần thuật được thực hiện rất thông dụng trong văn nói cũng như văn viết của giờ Anh, cùng là một trong những phần quan trọng không thể thiếu trong những kỳ thi English.


*

Câu tường thuật – reported speech


EX – My teacher said my mom:” He can not vì chưng anything well as an adult ”

—>My teacher told my mom that him couldn’t bởi vì anything well as an adult.

EX – Tom said Sam” Please let me borrow your car”

—> Tom asked Sam let him borrow car.

—> Tom asked Sam to lớn lend his car.

EX – Peter said ” I will lend money to lớn Sam IF I can”

—> Peter said that he would lend money khổng lồ Sam IF he could.

Các dạng câu tường thuật ( Reported speech ).

câu tường thuật con gián tiếp

Câu tường thuật gián tiếp hay còn gọi là câu tường thuật dạng câu kể. Họ sẽ gồm công thức như sau:

S + SAY(S)/ SAID + (that) + S + V

EX – He said khổng lồ her mom” I haven’t finished my exercise”

—>> He told his mom that he hadn’t finish his exercise.

EX – My daughter said ” I want a new doll for my birthday”

—>> My daughter said that she wanted a new doll for her birthday.

EX – My sister said: “I have a flu and cough”

—>> My sister said that she had a flu and cough.


*

Dad told me that it was the best way to control the ball by barefoot and got the sensitivity of your feet.


Câu trần thuật hỏi wh question và Yes/ No question.

Trong câu trần thuật hỏi ( Reported speech), họ rằng chúng cũng rất được phân ra làm cho 2 dạng:

Reported Speech – Yes/ No question.

Chúng ta tất cả công thức câu trần thuật hỏi dạng Yes/ No question như sau:

S + asked/ wanted khổng lồ know/ wondered + IF/ Wether + S + V

EX – Mary asked me:” Are you thirsty?”

—>> Mary asked IF/ Wether I was thirsty.


*

Mary asked IF /Wether I was thirsty


EX- TOM asked :” Is the train station far away”?

—>>Tom wanted khổng lồ know IF/ Wether The train station was far away.

EX – Sam asked Janet:” Have you seen my helmet”?

—>> Sam asked Janet IF/ Wether she had seen his helmet.

Reported Speech WH- question

Chúng ta bao gồm công thức câu tường thuật hỏi dạng WH-Question như sau:

S + Asked ( + O)/ Wanted to lớn know/ Wondered + WH-words + S + V

EX – My friends asked me:” What are you watching on TV”

—>> My friends asked me what I were watching on TV?


*

My friends asked me what I were watching on TV


EX – My father asked me: ” What are you doing?”

—>> My father asked me what I were doing.

EX – ” Which màu sắc will you choose?” The mom asked her boy.

—>> The mom wanted khổng lồ know which màu sắc her boy would choose.

Câu trần thuật mệnh lệnh

Với câu trần thuật mệnh lệnh, chúng ta có 2 dạng câu nghỉ ngơi thể xác định và thể che định.

Câu tường thuật mệnh lệnh ở thể khẳng định,

cấu trúc câu tường thuật nghĩa vụ khẳng định.

S + told + O + to + V1

EX – ” Please, wait me at the school, Alice” Hellen said.

—>> Hellen told Alice to wait her at the school.

EX – Tom said his brother:” Close the window.

—>> Tom told his brother to close the window.

EX – Mary said her sister:” Give me umbrella”

—>> Mary told her sister to give her umbrella.


*

Trump ordered to lớn tariffs on Chinese goods


Câu tường thuật bổn phận ở thể che định.

Xem thêm: Lịch Sử Đối Đầu Việt Nam Vs Indonesia Trước Lượt Về Vòng Loại World Cup 2022

cấu trúc câu tường thuật mệnh lệnh phủ định.

S + told + O + Not lớn + V1

EX – ” Don’t go out when it rain” The mother said to little son

—>> The mother told little son not to go out when it rain.

EX – ” Don’t talk in class” Mr Brown said to lớn his student

—>> Mr Brown told to lớn his student not to talk in class.

EX – ” Don’t stay out side too long” Mrs trắng said to her son.

—>> Mrs trắng told her son not to stay out side too long.


*

FIFA has orderred not to lớn give hot girl images on world cup show


Lùi thì trong câu tường thuật.

Như vậy, qua các ví dụ trên về câu tường thuật trong tiếng anh( Reported speech ) thì các thì vào câu đèu được lùi lại 1 bậc. Với để các bạn cũng có thể nắm rõ quy tắc lùi thì vào câu tường thuật, chúng ta có bảng cụ thể cụ thể như sau:

STT   CÂU TRỰC TIẾP CÂU TƯỜNG THUẬT

1  —->> Present Simple  —->> Past Simple

 cook cooked

2  —->> Present Continuous  —->> Past Continuous

Is/ Am/Are Cooking Were/ Was cooking

3 —->> Present Perfect  —->> Past Perfect

Have/ Has cooked Had cooked

4 —->> Present Perfect Continuous  —->>  Past perfect Continuous

Have/ Has been Cooking Had been cooking

5 —->> Past Simple  —->> Past Perfect

Cooked Had cooked

6 —->>  Past Continuous  —->> Past Perfect Continuous

Were/ was cooking Had been cooking

7 —->> Past Perfect  —->> Past Perfect ( cấp thiết lùi thì được nữa)

Had cooked Had cooked

8 —->> Past Perfect Continuous  —->> Past Perfect Continuous ( ko thể lùi thì được nữa)

Had been cooking Had been cooking

9 —->> Future Simple  —->> Future in Past

Will/ Shall cook Would cook

10—->> Future continuous —->> Future continuous in Past

Will be cooking Would be cooking

11—->> Future perfect —->> Future perfect in Past

will have cooked would have cooked

12—->> Future Perfect Continuous —->> Future Perfect Continuous in Past

will have been cooking Would have been cooking

Lưu ý với một số trong những động từ đặc biệt quan trọng như sau

Will —>> WouldCan —>> CouldMust/ Have to —>> Had toMay —>> MightWould —>> WouldCould —>> CouldMight —>> MightShould —>> ShouldOught lớn —>> Ought to

Cách chuyển đổi chủ từ, tính từ và đại từ bỏ sở hữu.

EX – “ I‘ll pay for dinner” He said.

—>> He said that He would pay for dinner.

EX – ” What are you doing” She asked

—>> She asked what WE were doing.

 —>> She asked what I were doing.

EX – ” What will WE vì in this summer” she asked

—>> She asked that what THEY would vày in that summer.

EX – ” Don’t use my motobike” He asked to me

—>> He asked me not khổng lồ use His motobike.

EX – ” Will your wife come to lớn my wedding” She asked

—>> She asked me that MY wife would come to the party

EX – ” Don’t touch our the wet painted door” Tom asked us

—>> Tom asked us not to lớn touch their the wet painted door already.

EX – ” I know this book, It is mine” Peter said.

—>> Peter said that HE knew that book, It was HIS.

EX – ” This is yours” he gave me a book và said that.

He gave me a book & said that That was MINE.

EX – ” These are 3 books, They are ours” Tom said

—>> Tom said that Those were 3 books, they were theirs.

EX – Mary said” Don’t let me wait for a long time”

—>> Mary said that not to let HER wait for a long time.

EX – Tom said ” My brother will come to lớn see you at 8 a.m”

—>> Tom said that his brother would come to lớn see me at 8 a.m

EX – Tom said” Go climbing with US“

—>> Tom said that to go climbing with THEM.

Cách biến đổi về trạng từ thời gian và nơi chốn.

Direct speech Reported speech

Here —->> ThereNow  —->> Then/ at that momentToday/ Tonight  —->> That day/ that nighttomorrow —->> The next dayNext week/ month/ year —->> The following week/ month/ yearYesterday  —->> The day before/ the previous dayLast week/ month/ year  —->> The previous week/ month/ yearLast week/ month/ year —->> The week before/ month before/ year beforeThis  —->> ThatThese  —->> ThoseAgo —->> Before

Phía trên là tổng thích hợp về lý thuyết cũng tương tự luật đổi khác các chủ từ, túc từ, tính từ bỏ sở hữu, đại từ download hay là các giới tự chỉ thời gian, xứ sở trong câu tường thuật. Các bạn cần phát âm kỹ lý thuyết, nghiên cứu và phân tích ví dụ để hiểu cặn kẽ từng mục. Như vậy, bạn sẽ nắm thật chắc về câu tường thuật ( Reported speech ) là như vậy nào. Và dưới sẽ là tổng hợp các dạng bài tập để những bnạ thực hành. Câu hỏi làm bài tập sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn và sử dụng thành thục hơn so với câu tường thuật.

Bài tập câu tường thuật

I – Viết lại các câu tường thuật giờ đồng hồ anh ( Reported speech ).

Bài tập câu tường thuật. ” Close the window” Mary said to lớn them. —>> Mary told them……………………………” What are you doing” ? Mom asked her boy.—>> The mom asked her son what ………………………..” Which car bởi vì you want lớn choose” She asked —>>She asked me that…………………….” Drive the car back If It doesn’t move well” He said to customers.—>> He said khổng lồ customers that…………………” Don’t worry about this problem”- Mary told us. —>> Mary told us …………………………..” The today’s weather is so wonderful, isn’t it?” I told her —>> I told her…………………………” Mary is not at company” Tom said.—>> Tom said ………………………..” Is the airpot far away” the man asked.—>> The man wanted khổng lồ know…………………..” Don’t get up late, Tom” The mom said. The mom told Tom……………………………..” Please let me borrow your motobike” David said his brother. —>>David asked his brother ……………………………..đổi câu tường thuật” Peter, have you ever seen my hat ?” Mary asked.—>>Mary asked Peter……………………..” Don’t let little boy stay home alone” She said him.—>> She told him…………………………………..” We will go to the tiệc ngọt with you” They said Peter. —>> They told Peter that …………………………………..” I will go khổng lồ cinema tomorrow” She said.—>> She said that……………………………” Where are you going lớn this Spring?” Mary asked me.—>> Mary asked me …………………………………….” We will hotline you tomorrow.” They told Nick. They told Nick that……………………………………..” Can I use your motobike this morning? Nick” . Tom asked his brother. —>> Tom asked Nick……………….” I want to buy a new dress for party” She said. She said that………………………………….” Don’t mở cửa the car window” Sam said his son. —>> Sam told his son………………………..” How long have you been in VietNam, Tom” tan asked his friend.—>> rã asked Tom that……………………………

II – dứt bài tập câu tường thuật giờ anh ( Reported speech ) mặt dưới.

bài tập câu tường thuật” Did you come here by bus yesterday?” He asked me. —>> He wanted khổng lồ know…………” Don’t take a bath at late night” Doctor told us.—>> Doctor told us that………………….” Will you come lớn the meeting” Manager said to me.—>> Manager asked me that………………” Will you come to lớn my party” She said khổng lồ me. —>> She invited me ……………………………..” Don’t park the oto on that lane” Police officer said to lớn them. —>> Police officer told them………………………..” Did Sam send the pictures lớn you”? Mary asked.—>> Mary asked ………………………….” Don’t let your dog come here, boy” She said. —>> She told her son………………….” When vày you go lớn market buy food, Mary” Sam asked Mary.—>> Sam asked Mary……………………………..” May I borrow your phone, mom?” Peter asked his mom. —>> Peter asked his mom……………………………….” Why didn’t you ask your teacher about this question” Tom said. —>>Tom said…………….bài tập về câu tường thuật” You had better not lend him any more money, Susan” Said Sam.—>> Sam advised Susan …………………….” You stole my motobike, Tom ” Peter said.—>> Peter accused …………………………………..” You damaged my computer, Nick” Susan said.—>> Susan accused ……………………….” When did Same come ome” Mrs Brown ask Susan. —>> Mrs Brown asked Susan……………….” You should drink more much water, Peter said.—>> Peter advised…………………………” Will she come here” Tom said lớn himself. —>> Tom wondered…………………” I’ m so sorry because I gave you wrong changes” Said Tom khổng lồ Mary.—>> Tom apologized…………………” When was the first day of summer” Peter asked.—>> Peter asked ……………………..” Can I have a new doll” Said Susan asked her mom. —>> Susan asked …………….” Don’t leave the house without locking the door” Tom said his younger brother.—->> Tom asked ……………..” Don’t bite your nails, Robert” His mother said.—>> Robert’s mother said………………

III – xong xuôi bài tập câu tường thuật giờ anh ( Reported speech ) dưới với câu hỏi H – WH/ QUESTION.

câu tường thuật bài bác tậpWhere is my car?” Tom asked —>> Tom asked……………………How is she?” David asked us. —>> David asked us ……………..Mary asked” vày I have to vày it”. —>> He asked…………………….Where have they been” Peter asked his father —>> Peter asked his father…………………Which color do you like best ?” Sam asked his younger sister.—>> Sam asked his younger sister……………….” What are you doing” Mrs white asked her little son.—>> Mrs trắng wanted to know ………….” Is Mary going lớn the cinema?” Susan asked.—>> Susan wanted to lớn know……………………..The manager aske ” Who can speaks French”? —>> The manager wanted khổng lồ know………………..” How does she know this news” Tom asked me.—>> Tom wanted to know ………………….” Have you fixed that motobike?” My older brother asked me.—>> My older brother wanted khổng lồ know……….bài tập về câu tường thuật” What màu sắc is this car?” The little girl asked.—>> The little girl wanted khổng lồ know……………..” When will the meeting start?” Peter asked me.—>> Peter asked me…………………” Are you a new member?” A man asked me. —>> A man asked me…………………..” Where did they live 2 years ago?” She asked.—>> She wanted khổng lồ know………………….” Will Tommy be at the party?” Mary asked me.—>> Mary asked me………………….” Can you meet me at the canteen’s company at noon? ” Mary asked me.—>> Mary asked me………” Who can solve this exercise?” Mr Potter asked students. —>> Mr Potter wanted lớn know……” Why did you break this toy?” A mom asked her little daughter.—>> A mom asked her……….“Who knows the answer?” the teacher asked.—>> The teacher asked………………… “Where did the Brown live?” Peter asked.—>> Peter wanted lớn know……………….

Như vậy, chlanie.net vẫn trình bày chấm dứt lý thuyết cũng giống như bài tập của câu trần thuật ( Reported speech). Mong muốn những thông tin shop chúng tôi cung cấp rất có thể làm thỏa xứng đáng nhu cầu tìm hiểu kiến thức của những bạn.