Cách Dùng So Too Either Neither

Cặp cấu trúc câu đồng tình: “too/so cùng either or/neither nor” được sử dụng thường xuyên trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Rõ ràng trong verbal (văn viết) cùng nonverbal (văn nói). Bên cạnh đó, không ít người học song lúc chạm mặt tình trạng lưỡng lự với giải pháp dùng và vị trí của không ít từ này làm việc trong câu. Vậy nên, nội dung bài viết sẽ khiến cho bạn tìm hiểu cùng nhận biết cụ thể các tín hiệu để dùng cấu trúc này cho thật chuẩn chỉnh xác nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng so too either neither

Những cấu tạo câu trong giờ Anh được người bản xứ cần sử dụng hàng ngày

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hết sức quan trọng tổng hợp

1. Biệt lập giữa too/so cùng either or/neither nor

Theo đó, bao gồm 2 các loại câu tán thành trong ngữ pháp tiếng Anh thứu tự là câu xác minh và phủ định. 

Với câu tán thành khẳng định biểu thị sự đồng ý, giãi tỏ sự đồng tình cho một câu xác định đã được nói ra trước đó. Với các loại câu này, họ dùng “too” hoặc “so”.Với câu tán thành phủ định biểu lộ sự đồng ý, đống ý cho câu che định được nói ra sinh hoạt trước đó. Với dạng câu này, chúng ta sử dụng “either” hoặc “neither”.
*

Cách tách biệt too/so và either or/neither nor


2. Câu ưng ý thể xác định too/so

Cặp too/so chỉ thực hiện cho câu văn mang chân thành và ý nghĩa khẳng định. Khi trường hợp chúng ta nhắc lại câu nói y hệt như ai đó đã nói trước đó thì các bạn sẽ dùng too/so.

2.1. Phương pháp dùng, công thức cấu tạo too

Thông thường, “too” sẽ nằm tại vị trí cuối từng câu với sau lốt phẩy. Phương diện khác, nhiều người sẽ thực hiện động từ sinh sống dạng đặc trưng (trợ đụng từ, rượu cồn từ dạng khiếm khuyết) để câu gọn nhẹ hơn.

Cấu trúc “too”:

Subject + Auxiliary Verbs (trợ cồn từ), too. (Sử dụng động từ thường ví như như câu xác định cho trước)Subject + lớn be, too. (Sử dụng cồn từ “to be” giả dụ như câu xác minh cho trước)

Ví dụ:

A: I can speak Korean.B: I can speak Korean, too. (thực tế: I can, too)
*

Cấu trúc và giải pháp dùng “too/so”


Tìm hiểu đưa ra tiết cấu trúc câu điều mong wish nếu khách hàng chưa đích thực thành thạo.

2.2. Giải pháp dùng, công thức cấu tạo so

Thường thì “so” đã nằm đầu mỗi câu, đứng trước chủ ngữ với đi ngay tức khắc sau “so” vẫn là trợ đụng từ.

Cấu trúc “so”:

So + Auxiliary Verbs (trợ động từ) + Subject
. (Sử dụng đụng từ thường giả dụ như câu khẳng định cho trước)So + rượu cồn từ lớn be + Subject. (Sử dụng cồn từ “to be” nếu như câu khẳng định cho trước)So + Verb (động từ đặc biệt) + Subject.

Ví dụ:

A: I can sing English songs.B: So can I.

Thêm vào đó, trường hợp trong câu áp dụng động tự thường. Họ dùng trợ hễ từ “do” tuyệt “does” làm thế nào để cho thích hợp.

Xem thêm:

Ví dụ:

A: I drink tea.B: So do I.A: I go lớn office by motorbike.B: So does John.

2.3. Bài xích tập ngữ pháp giờ Anh: Câu đống ý khẳng định “too/so”

David can swimming, I can_________.John speaks Korean well and_________does his sister.Amanda didn’t come to the appointment last night, và John________.Tom doesn’t like pickles,__________does John.Mr. Tom didn’t win the race. Mr. John didn’t____________.Amanda wore a black coat yesterday,___________wore Bill.Tom’s wife can’t play the guitar,___________can her brother.John plays golf well,___________do I.

Xây dựng nền tảng gốc rễ ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn với cấu trúc câu would you mind thông dụng.

3. Câu ưng ý thể lấp định either or/neither nor

3.1. Bí quyết dùng, công thức cấu tạo either or

Cấu trúc “either or” được sử dụng khi chuyển ra chọn lựa giữa hai khả năng có thể sẽ xảy ra cùng thời điểm với hai đối tượng người tiêu dùng khi nói đến. Chúng ta có thể hiểu theo tức thị “hoặc nhân tố này…hoặc yếu tố kia”.

Cấu trúc “either or”:

Either + noun/pronoun + or + noun/pronoun

Ví dụ:

Either Tom or John will be there.
*

Cách áp dụng và công thức kết cấu “either or/neither nor”


3.2. Biện pháp dùng, công thức cấu tạo neither nor

Cấu trúc “neither nor” sẽ có nghĩa tương tự với “Not…either or”. Dạng câu này sẽ với nghĩa là “không…cũng không” và được dùng khi bạn muốn phủ định cùng lúc hai đối tượng người dùng được nói tới.

Cấu trúc “neither nor”:

Neither + noun/pronoun + nor + noun/pronoun

Ví dụ:

John speaks neither French nor Italian.

3.3. Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh: Câu tán thành phủ định “either or/neither nor”

In this race, John……………win…………..lose. It depends on him.This is my suggest. You……………take it……………leave it.…………..David………….Peter will help classmate with their homework.When I go khổng lồ restaurant, I will eat………….roast chicken……………beefsteak.………………Tom……………..John will write the statement.You can use…………….this cup……………the other one.My grandfather can……………write……………read. He is illiterate.
*

Ngữ pháp tiếng Anh kết cấu câu đống ý phủ định


Bạn học rất có thể tìm gọi thêmcấu trúc as soon as vào ngữ pháp giờ Anh mà rất có thể bạn chưa thực sự cụ rõ.

Đó là những kỹ năng và kiến thức xoay quanh ngữ pháp giờ đồng hồ Anh câu tán thành mà Patado ra mắt đến chúng ta đọc. Nếu như các bạn vẫn còn thắc mắc về dạng câu này. Rất có thể trải nghiệm những khóa huấn luyện tại Trung trung tâm Anh ngữ Patado nhằm củng chũm lại ngữ pháp với tự tin hơn với vốn giờ Anh của bạn dạng thân nhé. Không có việc gì nặng nề chỉ sợ chúng ta chưa đủ kiên cường và cố gắng mỗi ngày. Chúc bạn tiện lợi và thành công trong quá trình học Anh ngữ của bản thân.