Covid 19 Thế Giới Hôm Nay

Jump lớn subpage...

Bạn đang xem: Covid 19 thế giới hôm nay

News-Virtual Local Assistance Center+Centro de Asistencia Local Virtual+Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến Địa Phương+網絡地方援助中心+Press Room+

TRANG THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến (VLAC) của San Jose là Điểm Đến cho Mọi Nhu Cầu yêu cầu Hỗ Trợ với Nguồn Thông Tin Trợ Giúp về COVID-19: Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến (VLAC) của Thành Phố cung cấp phần đa dạng báo cáo, trường đoản cú phân tách Coromãng cầu virút ít, giúp đỡ tài bao gồm, phân phân phát thực phđộ ẩm cho đến huấn nghệ với nhiều giúp đỡ không giống. Trang mạng của VLAC này cũng có phiên phiên bản giờ Tây Ban Nha, giờ Việt, cùng tiếng Hoa.

COVID-19 (CORONAVIRUS) CẬP NHẬT

Đi Chích Ngừa với Nhận Trợ Giúp về Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà vào Thđọng Bảy:Nghị Viên TP San José Maya Esparza, cùng với Ssinh hoạt Y Tế Công Cộng Quận Hạt với Học Khu Tiểu Học Evergreen sẽ tổ chức triển khai một sự kiện chích dự phòng vào Thứ Bảy tuần này, ngày 11 tháng Chín, trường đoản cú 10 giờ tạo sáng mang lại 4 giờ đồng hồ chiều tại Trường Tiểu Học O.B. Whaley, xúc tiến 2655 Alvin Ave., San José. Nhân viên Trung Tâm Trợ Giúp Về Trục Xuất (Eviction Help Center) của TP cũng có mặt để cung cấp thông tin với giúp sức nộp đơn xin trợ cấp cho chi phí mướn đơn vị. Để rước hứa thảo luận về trợ cấp cho tiền thuê bên, vui mắt gởi tin nhắn tớievictionhelp
chlanie.nethoặc Điện thoại tư vấn 408-975-4444. Những bạn cho tới nhưng mà không đem hứa hẹn trước vẫn được đón tiếp.

NGÀY/GIỜ BÁO CÁO:ngày 8 tháng Chín, 2021, 2 tiếng trưa

Cập nhật từ Cơ Quan Dịch Vụ/Điều Hành Hoạt Động của TP San José

Thành Phố Thúc Đẩy Chương Trình Chích Ngừa Bắt Buộc: Ngày lúc này TP ra thông tin về câu hỏi xúc tiến triển khai Giai Đoạn 2 của Chương thơm Trình Chích Ngừa Bắt Buộc so với các nhân viên TP. Bất kỳ nhân viên cấp dưới nào mang đến ngày 30 mon Chín, 2021 vẫn chưa được xác minc là đã chích đề phòng COVID-19 hoặc không có miễn trừ y tế hoặc tôn giáo được đồng ý chấp thuận rất có thể bị xử lý kỷ nguyên tắc bằng lòng, lên tới mức và bao gồm cả bài toán xong việc có tác dụng. Thành Phố thực hiện giải pháp này nhằm mục đích bảo đảm an toàn môi trường thao tác bình an cho những nhân viên, bảo đảm an toàn đông đảo cộng đồng mà lại họ giao hàng cũng giống như nhằm ủng hộ cho các nỗ lực cố gắng chích ngừa của Quận Hạt. Là một ban ngành công cộng, TP cần có tác dụng tấm gương vào Việc ngăn chặn sự lan truyền của COVID-19 với những thay đổi chủng của chính nó.

Vắc-xin COVID-19, Xét Nghiệm, Truy Vết và Các Dịch Vụ Hỗ Trợ

Không Cần Lấy Hẹn Để Chích Ngừa COVID-19: Các vị trí chích vắc-xin được liệt kê sau đây không thưởng thức mang hứa trước. Vắc-xin sẽ tiến hành chích miễn phí tổn, ko cần có bảo hiểm và minh chứng triệu chứng nhập cư. Bất kỳ tín đồ làm sao trường đoản cú 12 tuổi trsinh sống lên những hội đủ điều kiện. Có nhân viên tại địa điểm để thông dịch cùng hỗ trợ cho những người tàn tật. Chúng tôi khuyến nghị những cá thể mong muốn chích ngừa cho trước ít nhất một giờ đồng hồ trước tiếng ngừng hoạt động. Ngày với vị trí chích ngừa bổ sung thường xuyên được cập nhật, sung sướng truy cập trang mạng www.sccfreevax.org để hiểu thông tin mới nhất.

Xem thêm:

**ã bao gồm liều lắp thêm 3 dành cho tất cả những người hội đủ điều kiện. Santa Clara County Fairgrounds Expo Hall** 2542 Monterey Highway, Gate D, San José 95111 Thứ Tư, ngày 8 tháng Chín, 1 tiếng trưa mang đến 8 tiếng về tối. Thứ Năm-Thứ đọng Sáu, ngày 9-10 mon Chín, 10 giờ sáng mang đến 5 giờ đồng hồ chiều. Thđọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 8:30 sáng sủa cho 3:45 chiều. Valley Specialty Center 751 S. Bascom Ave., Building Q, San José 95128 Thứ đọng Tư-Thứ Sáu, ngày 8-10 tháng Chín, 9:30 sáng cho 5 giờ đồng hồ chiều. Nhà Thờ Emmanuel Baptist 467 North White Rd., San José 95127 Thứ đọng Tư-Thđọng Sáu, ngày 8-10 tháng Chín, 9 giờ sáng sủa đến 6 giờ đồng hồ chiều. North East Medical Services 1870 Lundy Ave sầu., San José 95131 Thứ Tư với Thđọng Sáu, ngày 8 cùng 10 tháng Chín, 2 tiếng trưa mang lại 4 tiếng chiều. Sun Pharmacy 2559 S. King Rd., San José 95122 Thứ Tư-Thứ Sáu, ngày 8-10 tháng Chín, 9 giờ sáng cho 4 tiếng chiều. Thứ đọng Bảy, ngày 11 mon Chín, 9h sáng mang đến 1 giờ trưa. Advance San José Pharmacy 2331 Montpelier Dr., Suite A-10, San José 95116 Thứ Tư-Thđọng Sáu, ngày 8-10 mon Chín, 9 giờ sáng đến 5:30 chiều. Rocketship Mosaic 950 Owsley Ave sầu., San José 95122 Thđọng Tư, ngày 8 mon Chín, 4 giờ chiều mang đến 7 giờ đồng hồ buổi tối. Rocketship Discovery 370 Wooster Ave sầu., San José 95116 Thứ Tư, ngày 8 mon Chín, 2 tiếng trưa cho 5 giờ đồng hồ chiều. Trường Tiểu Học Glen View** 600 Eighth St., Gilroy 95020 Thđọng Tư, ngày 8 mon Chín, 1:30 trưa đến 7 giờ về tối. DePaul Health Center** 18550 DePaul Dr., Morgan Hill 95037 Thứ Tư, ngày 8 tháng Chín, 12 tiếng trưa mang lại 3:45 chiều. Thứ đọng Năm-Thứ đọng Sáu, ngày 9-10 mon Chín, 8:30 sáng sủa mang lại 3:45 chiều. Trường Tiểu Học Montague 750 Laurie Ave., Santa Clara 95054 Thứ đọng Tư, ngày 8 tháng Chín, 1:30 trưa mang lại 7 giờ đồng hồ tối. Medical Offices of Dan Hopner, MD 2060 Aborn Rd., Ste. 100, San José 95121 Thứ Năm-Thứ đọng Sáu, ngày 9-10 mon Chín, 10 giờ tạo sáng cho 2 giờ trưa. Rocketship Fuerza Community Prep 70 S. Jackson Ave., San José 95116 Thứ đọng Năm, ngày 9 tháng Chín, 4 tiếng chiều cho 7 tiếng về tối. Trường Trung Học Del Mar** 1224 Del Mar Ave sầu., San José 95128 Thứ Năm, ngày 9 tháng Chín, 2 tiếng trưa mang đến 5:30 chiều. Trường Trung Học Alpha: Cindy Avitia 1881 Cunningmê man Ave sầu., San José 95122 Thứ Năm, ngày 9 mon Chín, 4 giờ chiều cho 7 giờ tối. Trường Trung Học Christopher 850 Day Rd., Gilroy 95020 Thứ đọng Năm, ngày 9 tháng Chín, 4 tiếng chiều mang lại 7:30 tối. Lusamerica 16840 Railroad Ave sầu., Morgan Hill 95037 Thứ Năm, ngày 9 tháng Chín, 11:30 sáng mang lại 1:30 trưa. Story Road Hub** 1775 Story Rd., San José 95122 Thđọng Sáu, ngày 10 tháng Chín, 3h chiều mang đến 7:30 tối. Thứ đọng Bảy, ngày 11 mon Chín, 9h sáng sủa mang đến 4 giờ đồng hồ chiều. Siren 1415 Koll Circle, #108, San José 95112 Thđọng Sáu, ngày 10 tháng Chín, 4:30 chiều cho 7:30 tối. Daily Bread 231 Sunphối Ave sầu., Sunnyvale 94086 Thứ đọng Sáu, ngày 10 tháng Chín, 10 giờ tạo sáng cho 1 tiếng trưa. Iglesias Ni Cristo 1260 Story Rd., San José 95122 Thđọng Bảy, ngày 11 mon Chín, 10 giờ chiếu sáng đến 5 giờ đồng hồ chiều. Buemãng cầu Vista: Children’s Musical Theater** Bãi Đậu Xe FoodMaxx 1545 Parkmoor Ave sầu., San Jose 95128 Thđọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ sáng mang lại 3h chiều. Trường Tiểu Học O.B. Whaley 2655 Alvin Ave., San José 95121 Thứ đọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ sáng mang lại 4 giờ chiều. Homestead Bowl 20990 Homestead Rd., Cupertino 95014 Thứ Bảy, ngày 11 mon Chín, 4 tiếng chiều mang đến 7 giờ đồng hồ về tối. Sunnyvale Shelter 999 Hamlin Ct., Sunnyvale 94089 Thđọng Bảy, ngày 11 mon Chín, 12 giờ đến 1 tiếng trưa. Lịch Hẹn Xét Nghiệm cho Tuần Này: Xét nghiệm theo kế hoạch hứa hẹn vẫn tiếp tục được hỗ trợ trên quần thể Santa Clara County Fairgrounds, cùng những vị trí lưu lại rượu cồn chỉ xét nghiệm theo hẹn vào tuần cho tới tại San José, Gilroy, Milpitas, với Mountain View. Những ai ko làm hứa trước vẫn được mừng đón trên những địa điểm xét nghiệm đi bộ cho tới và ko mang hứa hẹn trước tại Gilroy với San José. Quý vị hoàn toàn có thể lấy hứa hẹn bước đầu từ bỏ bảy ngày trước thời điểm ngày xét nghiệm cho tới Lúc toàn bộ lịch hứa đã có được mang không còn qua trang mạng www.sccfreekiểm tra.org. Lịch hứa hẹn trên vị trí Fairgrounds hiện nay vẫn tồn tại trống mang lại năm ngày trước ngày xét nghiệm. Tất cả những địa điểm này phần nhiều xét nghiệm miễn tổn phí. San José Santa Clara County Fairgrounds Expo Hall 2542 Monterey Hwy., San José 95111 (Cổng D) Thứ đọng Năm-Thđọng Hai sản phẩm tuần, 8:30 sáng mang đến 3:45 chiều. Thứ đọng Ba-Thđọng Tư mặt hàng tuần, 12:30 trưa đến 8 tiếng tối. San José Santa Clara Valley Health Center East Valley 1993 McKee Rd., San José 95116 Thứ Bảy và Chủ Nhật sản phẩm tuần, 8:30 sáng cho 4 giờ chiều. Mountain View El Camino Healthcare District Testing 2495 Hospital Dr., Mountain View 94040 Thđọng Hai-Thđọng Sáu sản phẩm tuần, 7 giờ chiếu sáng mang đến 7 giờ đồng hồ tối. Các Địa Điểm Xét Nghiệm Đi Sở Tới Và Không Lấy Hẹn Trước: Không cần có tác dụng hứa San José

Nhà Thờ Emmanuel Baptist 467 N. White Rd., San José 95127 Thứ Ba-Thứ đọng Sáu sản phẩm tuần, 9h sáng sủa mang lại 6 giờ chiều.

San José Bay Area Community Health – Monterey Clinic 5504 Monterey Hwy., San José 95138 Thứ Tư mặt hàng tuần, 8 giờ đồng hồ cho 10 giờ tạo sáng. Thứ Bảy hàng tuần, 9h cho 11 giờ tạo sáng.

Gilroy South County Annex (trước đây là Trường Tiểu Học Antonio del Buono) 9300 Wren Ave., Gilroy 95020 Thđọng Năm-Thứ Sáu sản phẩm tuần, 10 giờ tạo sáng cho 4:30 chiều.

Các Địa Điểm Đặt Xe Buýt Xét Nghiệm Lưu Động: Xét nghiệm theo lịch hẹn, nhưng rất có thể dìm tín đồ đi ngang xẹp vô nếu vẫn còn đấy thời hạn trống. Ghi danh nhằm dìm ID bệnh nhân ví như quan trọng đến Việc xét nghiệm bên trên xe buýt lưu hễ này. Quý vị hoàn toàn có thể tiến hành trực đường qua trang mạng lhi.care/covidtesting hoặc qua điện thoại cảm ứng theo số 1-888-634-1123. San José Valley Water 5750 Almaden Expy., San José 95118 Thđọng Tư, ngày 8 tháng Chín, 10 giờ phát sáng cho 6 tiếng chiều. San José OptumServe sầu trên Nhà Thờ Tafatolu 2510 Alvin Ave sầu., San José 95121 Thđọng Năm, ngày 9 tháng Chín, 10 giờ sáng mang lại 6 giờ chiều. Gilroy OptumServe trên Gilroy Civic Center 7351 Church Street, Gilroy 95020 Thđọng Sáu-Chủ Nhật hàng tuần, 10 giờ phát sáng mang đến 6 tiếng chiều. Milpitas OptumServe sầu tại Milpitas Community Center 457 E. Calaveras Blvd., Milpitas 95035 Thđọng Hai với Thứ đọng Năm sản phẩm tuần, 10 giờ tạo sáng mang đến 6 tiếng chiều. Mountain View OptumServe sầu tại Downtown Parking Lot 12 460 Bryant St., Mountain View 94041 Thứ đọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ phát sáng mang đến 6 giờ đồng hồ chiều.

Các vị trí xét nghiệm của quận phân tử hỗ trợ hình thức xét nghiệm COVID-19 miễn mức giá bất kể triệu chứng nhập cư với không đề xuất hướng đẫn của bác bỏ sĩ. Đối với những người không có những triệu chứng COVID-19, Quận Hạt hiện nay cung ứng các địa điểm xét nghiệm vào công ty cùng vị trí xét nghiệm lái xe mang lại. Những người có triệu hội chứng sẽ tiến hành hướng dẫn mang đến những vị trí xét nghiệm tài xế cho nhằm sút kỹ năng lan truyền cho người không giống.Theo điều lệnh của Quận Hạt, toàn bộ các hệ thống chăm lo sức mạnh cần cung ứng hình thức xét nghiệm miễn giá tiền cho những người bao gồm triệu hội chứng, những người đã tiếp xúc với 1 ngôi trường hòa hợp truyền nhiễm COVID-19 đã có được xác thực, với toàn bộ nhân viên rất cần thiết. Để hiểu thêm đọc tin về các quyền xét nghiệm, vui lòng xem trang Các Câu Hỏi Thường Gặp của Shop chúng tôi.Tất cả những vị trí xét nghiệm được đánh dấu bên trên bạn dạng đồ dùng trên trang mạng của Quận Hạt tại www.sccfreechạy thử.org. Trang mạng này còn có sẵn bằng giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, và tiếng Phi. Quý vị cũng có thể tìm hiểu ban bố bằng phương pháp Gọi cho số 2-đối kháng.