DANH SÁCH BCH TW KHÓA 12


Bạn đang xem: Danh sách bch tw khóa 12

*

Xem thêm:

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí tlỗi khóa XII, thay mặt đại diện Đoàn Chủ tịch điều hành quản lý phiên họp. Đồng chí Nguyễn Tkhô giòn Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khóa XII đại diện thay mặt Ban Kiểm phiếu Đại hội report hiệu quả thai cử, chào làng danh sách những bạn bè đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

DANH SÁCH

Trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

-----

 

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

1
Đồng chí Nguyễn Prúc Trọng
Tổng Bí tlỗi, Chủ tịch nước

2

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

3

Đồng chí Phạm Minc Chính

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4

Đồng chí Vương Đình Huệ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí tlỗi Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

5

Đồng chí Võ Văn uống Thưởng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí tlỗi Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuim giáo Trung ương

6

Đồng chí Trương Thị Mai

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí tlỗi Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

7

Đồng chí Phạm Bình Minh

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng tá nhà nước, Bộ trưởng Sở Ngoại giao

8

Đồng chí Tô Lâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Sở trưởng Bộ Công an

9

Đồng chí Lương Cường

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân nhóm nhân dân Việt Nam

10

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình

Bí tlỗi Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

11

Đồng chí Nguyễn Văn uống Nên

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

12

Đồng chí Trần Thanh hao Mẫn

Bí thỏng Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

13

Đồng chí Trần Cẩm Tú

Bí thỏng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

14

Đồng chí Phan Đình Trạc

Bí tlỗi Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

15

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

Bí thỏng Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị tổ quốc HCM, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16

Đồng chí Chu Ngọc Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí tlỗi Thành uỷ, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Hà Nội

17

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

18

Đồng chí Nguyễn Thuý Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các sự việc xã hội của Quốc hội

19

Đồng chí Trần Tuấn Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Sở trưởng Sở Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinch tế Trung ương

20

Đồng chí Dương Tkhô giòn Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện ở trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

21

Đồng chí Bùi Minch Châu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh giấc, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc Prúc Thọ

22

Đồng chí Đỗ Văn Chiến

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Sở trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

23

Đồng chí Hoàng Xuân Chiến

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ đọng trưởng Bộ Quốc phòng

24

Đồng chí Mai Văn uống Chính

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

25

Đồng chí Nguyễn Tân Cương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

26

Đồng chí Bùi Vnạp năng lượng Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk

27

Đồng chí Nguyễn Prúc Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND thức giấc Đồng Nai

28

Đồng chí Phan Việt Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Quảng Nam

29

Đồng chí Trần Quốc Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội thiết yếu Trung ương

30

Đồng chí Nguyễn Văn Danh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thỏng Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND thức giấc Tiền Giang

31

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

32

Đồng chí Đào Ngọc Dung

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Sở trưởng Sở Lao động, Thương binch với Xã hội

33

Đồng chí Đinch Tiến Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Sở Tài chính

34

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Sở trưởng Bộ Kế hoạch với Đầu tư

35

Đồng chí Võ Văn Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chủ yếu Trung ương

36

Đồng chí Nguyễn Quang Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

37

Đồng chí Vũ Đức Đam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng mạo Chính phủ

38

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Sở trưởng Sở Khoa học với Công nghệ

39

Đồng chí Nguyễn Khắc Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc Khánh Hoà

40

Đồng chí Phan Vnạp năng lượng Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc chống, Tổng Tsay mê mưu trưởng Quân nhóm quần chúng Việt Nam

41

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Ninh Bình

42

Đồng chí Trần Hồng Hà

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Sở trưởng Bộ Tài ngulặng và Môi trường

43

Đồng chí Nguyễn Đức Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài bao gồm - Ngân sách chi tiêu của Quốc hội

44

Đồng chí Nguyễn Tkhô hanh Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thỏng Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc Thái Nguyên

45

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm sở tại Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

46

Đồng chí Lê Minch Hoan

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ đọng trưởng Sở Nông nghiệp cùng Phát triển nông thôn

47

Đồng chí Lữ Vnạp năng lượng Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bội Bạc Liêu

48

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Sở trưởng Sở Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên ổn giáo Trung ương

49

Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

50

Đồng chí Nguyễn Văn uống Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ đọng trưởng Bộ Vnạp năng lượng hoá, Thể thao và Du lịch

51

Đồng chí Lê Minc Hưng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn chống Trung ương Đảng

52

Đồng chí Lê Minch Khái

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Tkhô nóng tra Chính phủ

53

Đồng chí Nguyễn Đình Khang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao hễ Việt Nam

54

Đồng chí Trần Việt Khoa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng

55

Đồng chí Điểu Kré

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban trực thuộc Ban Dân vận Trung ương

56

Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh giấc, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Phúc

57

Đồng chí Chẩu Văn uống Lâm

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thỏng Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh giấc Tuyên ổn Quang

58

Đồng chí Hầu A Lềnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

59

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

60

Đồng chí Lê Thành Long

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Sở trưởng Bộ Tư pháp

61

Đồng chí Nguyễn Văn uống Lợi

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thỏng Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc Bình Phước

62

Đồng chí Võ Minh Lương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ đọng trưởng Sở Quốc phòng

63

Đồng chí Lê Trường Lưu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

64

Đồng chí Phan Văn Mãi

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh giấc Bến Tre

65

Đồng chí Châu Văn uống Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học tập cùng Công nghệ Việt Nam

66

Đồng chí Lại Xuân Môn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Cao Bằng

67

Đồng chí Giàng Páo Mỷ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh giấc Lai Châu

68

Đồng chí Phạm Hoài Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

69

Đồng chí Trần Văn uống Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thỏng Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương

70

Đồng chí Lê Thị Nga

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

71

Đồng chí Nguyễn Thanh khô Nghị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ đọng trưởng Bộ Xây dựng

72

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân team quần chúng. # Việt Nam

73

Đồng chí Đoàn Hồng Phong

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thỏng Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh giấc Nam Định

74

Đồng chí Nguyễn Thành Phong

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí tlỗi Thành uỷ, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh

75

Đồng chí Hồ Đức Phớc

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm tân oán Nhà nước

76

Đồng chí Trần Quang Phương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân team nhân dân Việt Nam

77

Đồng chí Hoàng Đăng Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

78

Đồng chí Lê Hồng Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án trực thuộc Toà án quần chúng. # buổi tối cao

79

Đồng chí Trần Lưu Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thỏng sở tại Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

80

Đồng chí Trần Văn uống Rón

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thỏng Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh giấc Vĩnh Long

81

Đồng chí Vũ Hải Sản

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ đọng trưởng Bộ Quốc phòng

82

Đồng chí Bùi Tkhô cứng Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao

83

Đồng chí Trần Văn uống Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ

84

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh giấc Hưng Yên

85

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh uỷ Lạng Sơn

86

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninch Thuận

87

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban sở tại Ban Công tác đại biểu trực thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

88

Đồng chí Phạm Viết Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu

89

Đồng chí Trần Sỹ Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn chống Quốc hội

90

Đồng chí Vũ Hồng Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

91

Đồng chí Lê Văn uống Thành

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thị thành Hải Phòng

92

Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tyêu thích mưu trưởng Quân nhóm nhân dân Việt Nam

93

Đồng chí Nguyễn Văn Thể

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Sở Giao thông vận tải

94

Đồng chí Lê Thị Thuỷ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh giấc Hà Nam

95

Đồng chí Trần Quốc Tỏ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ đọng trưởng Sở Công an

96

Đồng chí Phạm Thị Tkhô nóng Trà

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

97

Đồng chí Dương Văn uống Trang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh uỷ Kon Tum

98

Đồng chí Lê Minch Trí

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân buổi tối cao

99

Đồng chí Lê Hoài Trung

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ đọng trưởng Bộ Ngoại giao

100

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thỏng Đảng uỷ Khối các phòng ban Trung ương

101

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Vnạp năng lượng phòng Trung ương Đảng

102

Đồng chí Lê Huy Vịnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ đọng trưởng Bộ Quốc phòng

103

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh An Giang

104

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông

Ủy viên dự kngày tiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La

105

Đồng chí Ngô Đông Hải

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình

106

Đồng chí Đoàn Minc Huấn

Ủy viên dự kngày tiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

107

Đồng chí Y Tkhô cứng Hà Niê Kdăm

Ủy viên dự kngày tiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Đảng uỷ Kăn năn Doanh nghiệp Trung ương

108

Đồng chí Đặng Quốc Khánh

Ủy viên dự ktiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh giấc Hà Giang

109

Đồng chí Đào Hồng Lan

Ủy viên dự kngày tiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh uỷ Bắc Ninh

110

Đồng chí Lâm Văn Mẫn

Ủy viên dự ktiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

111

Đồng chí Hồ Vnạp năng lượng Niên

Ủy viên dự kmáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thỏng Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc Gia Lai

112

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh

Ủy viên dự kmáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Vnạp năng lượng chống Trung ương Đảng

113

Đồng chí Lê Quốc Phong

Ủy viên dự kmáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh uỷ Đồng Tháp

114

Đồng chí Bùi Nhật Quang

Ủy viên dự ktiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học buôn bản hội Việt Nam

115

Đồng chí Thái Tkhô cứng Quý

Ủy viên dự kngày tiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thỏng Tỉnh uỷ Nghệ An

116

Đồng chí Nguyễn Văn uống Thắng

Ủy viên dự kngày tiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thỏng Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên

117

Đồng chí Vũ Đại Thắng

Ủy viên dự kngày tiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình

118

Đồng chí Lê Quang Tùng

Ủy viên dự kngày tiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thỏng Tỉnh uỷ Quảng Trị

119

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân

Ủy viên dự kngày tiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thỏng Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh giấc Quảng Ngãi

Danh sách các đồng minh trúng cử thứ 1 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

120

Đồng chí Dương Vnạp năng lượng An

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận

121

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh

Tư lệnh Quân quần thể 4

122

Đồng chí Đỗ Thanh Bình

Bí thỏng Tỉnh uỷ Kiên Giang

123

Đồng chí Lê Tiến Châu

Bí thỏng Tỉnh uỷ Hậu Giang

124

Đồng chí Hoàng Duy Chinh

Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc Bắc Kạn

125

Đồng chí Ngô Chí Cường

Bí thỏng Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Trà Vinh

126

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường

Phó Trưởng Ban Đối nước ngoài Trung ương

127

Đồng chí Hoàng Trung Dũng

Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

128

Đồng chí Hồ Quốc Dũng

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh giấc Bình Định

129

Đồng chí Đỗ Đức Duy

Bí thỏng Tỉnh uỷ Yên Bái

130

Đồng chí Phạm Đại Dương

Bí thỏng Tỉnh uỷ Phụ Yên

131

Đồng chí Lương Quốc Đoàn

Phó Chủ tịch sở tại Hội Nông dân Việt Nam

132

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn

Phó Bí tlỗi sở tại Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế

133

Đồng chí Nguyễn Văn Được

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

134

Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Gấu

Chính uỷ Quân quần thể 9

135

Đồng chí Vũ Hải Hà

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

136

Đồng chí Lê Khánh Hải

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

137

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải

Bí tlỗi Tỉnh uỷ Cà Mau

138

Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Hiền

Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân

139

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

140

Đồng chí Lê Quốc Hùng

Thứ trưởng Sở Công an

141

Đồng chí Lê Quang Huy

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học tập, Công nghệ cùng Môi ngôi trường của Quốc hội

142

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng

Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND thức giấc, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh giấc Tkhô nóng Hoá

143

Đồng chí Trần Tiến Hưng

Phó Bí thỏng Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh

144

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký

Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

145

Đồng chí Nguyễn Thanh hao Long

Sở trưởng Bộ Y tế

146

Đồng chí Lê Quang Mạnh

Bí thỏng Thành uỷ Cần Thơ

147

Đồng chí Lê Quốc Minh

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xóm Việt Nam

148

Đồng chí Trần Hồng Minh

Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

149

Đồng chí Hà Thị Nga

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phú nàng Việt Nam

150

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

Phó Trưởng Ban Kinc tế Trung ương

151

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm

Phó Bí thỏng trực thuộc Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

152

Đồng chí Trần Thanh khô Nghiêm

Tư lệnh Quân chủng Hải quân

153

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc

Thứ trưởng Sở Công an

154

Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc

Tư lệnh Quân khu vực 3

155

Đồng chí Thái Đại Ngọc

Tư lệnh Quân khu vực 5

156

Đồng chí Đặng Xuân Phong

Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND thức giấc Lào Cai

157

Đồng chí Lê Ngọc Quang

Phó Tổng Giám đốc trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam

158

Đồng chí Lương Tam Quang

Thứ trưởng Sở Công an

159

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng

Bí thỏng Thành uỷ Đà Nẵng

160

Đồng chí Vũ Hải Quân

Giám đốc Đại học tập Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

161

Đồng chí Trần Đức Quận

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND thức giấc Lâm Đồng

162

Đồng chí Trịnh Vnạp năng lượng Quyết

Chính uỷ Quân quần thể 2

163

Đồng chí Nguyễn Kyên ổn Sơn

Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

164

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh giấc Tây Ninh

165

Đồng chí Dương Vnạp năng lượng Thái

Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh giấc Bắc Giang

166

Đồng chí Lê Đức Thái

Tư lệnh Sở team Biên phòng

167

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái

Tư lệnh Quân khu vực 1

168

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành

Chủ tịch HDQT Ngân sản phẩm TMCPhường Ngoại thương thơm Việt Nam

169

Đồng chí Phạm Xuân Thăng

Bí thỏng Tỉnh uỷ Hải Dương

170

Đồng chí Nguyễn Trường Thắng

Tư lệnh Quân khu 7

171

Đồng chí Phạm Tất Thắng

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục và đào tạo, Thanh khô niên, Thiếu niên với Nhi đồng của Quốc hội

172

Đồng chí Trần Đức Thắng

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

173

Đồng chí Lê Đức Thọ

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân mặt hàng TMCPhường Công thương Việt Nam

174

Đồng chí Lê Tấn Tới

Thđọng trưởng Sở Công an

175

Đồng chí Nguyễn Đình Trung

Phó Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh giấc Đắk Nông

176

Đồng chí Ngô Văn Tuấn

Bí thỏng Tỉnh uỷ Hoà Bình

177

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Bí thỏng trước tiên Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

178

Đồng chí Phạm Gia Túc

Phó Trưởng Ban Nội thiết yếu Trung ương

179

Đồng chí Hoàng Tkhô giòn Tùng

Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp qui định của Quốc hội

180

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến

Phó Bí thư trực thuộc Thành uỷ Hà Nội

       

 

Danh sách những bạn bè đắc cử Uỷ viên dự ktiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

 

1

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh

Phó Bí tlỗi trực thuộc Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

2

Đồng chí Lê Hải Bình

Phó Trưởng Ban chăm trách Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối nước ngoài với Hợp tác nước ngoài, Ban Tuim giáo Trung ương

3

Đồng chí Võ Chí Công

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng

4

Đồng chí Bùi Thế Duy

Thứ đọng trưởng Bộ Khoa học cùng Công nghệ

5

Đồng chí Vũ Mạnh Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bí tlỗi Huyện uỷ Hoàng Su Phì, tỉnh giấc Hà Giang

6

Đồng chí Nguyễn Long Hải

Phó Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh giấc Bắc Kạn

7

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài, thức giấc Bình Phước

8

Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Hiếu

Ủy viên dự kmáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Sài Gòn, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

9

Đồng chí U Huấn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội thiết yếu Tỉnh uỷ Kon Tum

10

Đồng chí Trịnh Việt Hùng

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc Thái Nguyên

11

Đồng chí Bùi Quang Huy

Bí thỏng sở tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

12

Đồng chí Nguyễn Phi Long

Phó Bí tlỗi Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thức giấc Bình Định

13

Đồng chí Hồ Vnạp năng lượng Mừng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuim giáo Tỉnh uỷ Khánh Hoà

14

Đồng chí Phan Nhỏng Nguyện

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND thức giấc Bạc Tình Liêu

15

Đồng chí Y Vinh Tơr

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị uỷ Buôn Hồ, tỉnh giấc Đắk Lắk

16

Đồng chí Lương Nguyễn Minc Triết

Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thị thành Đà Nẵng

17

Đồng chí Vương Quốc Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch trực thuộc UBND thức giấc Bắc Ninh

18

Đồng chí Mùa A Vảng

Tỉnh ủy viên, Bí thỏng Huyện uỷ Điện Biên Đông, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên