ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ TPHCM

Trường Đại học tập Msinh sống Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minc City Open University viết tắt là OU) là một trường đại học công lập đa dạng các loại nghành nghề bao gồm uy tín tại nước ta. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạoThành lập và hoạt động : vào năm 1990 và biến trường ĐH công lập trường đoản cú năm 2006.Trụ sngơi nghỉ thiết yếu : 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM.Dưới đấy là lên tiếng ngành đào tạo với điểm chuẩn những ngành của ngôi trường :
STTTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Công nghệ kỹ thuật công trình chế tạo 7510102A00, A01, D01, D0717Điểm thi TN THPT
2 Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng xây cất 7510102CA01, D01, D0716Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
3 Tài bao gồm - Ngân mặt hàng 7340201CA01, D01, D96, D0725.25Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
4 Công nghệ sinh học tập 7420201CA01, D01, D07, D0816Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
5 Quản trị marketing 7340101CA01, D01, D96, D0726.4Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
6 Luật 7380107CA01, D01, D07, D1425.1Luật tài chính - Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
7 Ngôn ngữ Anh 7220201CA01, D01, D14, D7825.9Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
8 Hệ thống lên tiếng cai quản 7340405A00, A01, D01, D0725.9Điểm thi TN THPT
9 Kế tân oán 7340301CA01, D01, D96, D0724.15Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
10 Ngôn ngữ Trung Hoa 7220204D01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D8226.1Điểm thi TN THPT
11 Quản trị nhân lực 7340404A00, A01, D01, C0326.25Điểm thi TN THPT
12 Công nghệ thông báo 7480201A00, A01, D01, D0726.1Điểm thi TN THPT
13 Công nghệ sinch học 7420201A00, B00, D01, D0716Điểm thi TN THPT
14 Quản trị sale 7340101A00, A01, D01, D0726.4Điểm thi TN THPT
15 Tài thiết yếu - Ngân sản phẩm 7340201A00, A01, D01, D0725.85Điểm thi TN THPT
16 Quản lý thi công 7580302A00, A01, D01, D0719Điểm thi TN THPT
17 Kinh doanh quốc tế 7340120A00, A01, D01, D0726.45Điểm thi TN THPT
18 Kỹ thuật xuất bản 7480101A00, A01, D01, D070
19 Công tác buôn bản hội 7760101A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D8318.8Điểm thi TN THPT
20 Đông Nam Á học 7310620A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D8323.1Điểm thi TN THPT
21 Ngôn ngữ Nhật 7220209D01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D8325.9Điểm thi TN THPT
22 Luật 7380107A00, A01, D01, C00, D03, D06, D0525.7Luật gớm tếC00 cao hơn 1.5đĐiểm thi TN THPT
23 Xã hội học tập 7310301A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D8323.1Điểm thi TN THPT
24 Ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D14, D7826.8Điểm thi TN THPT
25 Khoa học máy tính 7480101A00, A01, D01, D0725.55Điểm thi TN THPT
26 Kế toán 7340301A00, A01, D01, D0725.7Điểm thi TN THPT
27 Kinc tế 7310101A00, A01, D01, D0725.8Điểm thi TN THPT
28 Marketing 7340115A00, A01, D01, D0726.95Điểm thi TN THPT
29 Luật 7380101A00, A01, D01, C00, D03, D06, D0525.2C00 cao hơn 1.5đĐiểm thi TN THPT
30 Công nghệ kỹ thuật dự án công trình kiến tạo 7510102A00, A01, D01, D07, XDHB20Học bạ
31 Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng thi công 7510102CA01, D01, D0720Học bạ
32 Tài thiết yếu - Ngân sản phẩm 7340201CA01, D01, D96, D07, XDHB20Chất lượng caoXét học bạ
33 Công nghệ sinc học 7420201CA01, D01, D07, D08, XDHB18Chất lượng caoXét học bạ
34 Quản trị kinh doanh 7340101CA01, D01, D96, D0722Chất lượng caoXét học bạ
35 Luật 7380107CA01, D01, D07, D1421.25Xét học tập bạ
36 Ngôn ngữ Anh 7220201CA01, D01, D14, D78, XDHB24Chất lượng caoXét học tập bạ
37 Hệ thống đọc tin quản lý 7340405A00, A01, D01, D0722.75Xét học tập bạ
38 Kế toán thù 7340301CA01, D01, D96, D07, XDHB20Chất lượng caoXét học bạ
39 Ngôn ngữ China 7220204D01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, XDHB26.25Xét học tập bạ
40 Quản trị nhân lực 7340404A00, A01, D01, C030Học sinc xuất sắc + Chứng chỉ nước ngoài ngữXét học tập bạ
41 Công nghệ đọc tin 7480201A00, A01, D01, D07, XDHB25.25Học bạ
42 Công nghệ sinc học 7420201A00, B00, D01, D0718Học bạ
43 Quản trị marketing 7340101A00, A01, D01, D070HSG+CCNN
44 Tài thiết yếu - Ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D07, XDHB26.5Học bạ
45 Quản lý xây dừng 7580302A00, A01, D01, D0720Xét học tập bạ
46 Kinch donước anh tế 7340120A00, A01, D01, D07, XDHB25.25Học bạ
47 Công tác buôn bản hội 7760101A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB18Xét học tập bạ
48 Đông Nam Á học tập 7310620A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB18Xét học tập bạ
49 Ngôn ngữ Nhật 7220209D01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB23.75Học bạ
50 Luật 7380107A00, A01, D01, C00, D03, D06, D05, XDHB24.8Luật kinh tếHọc bạ
51 Xã hội học 7310301A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB18Xét học bạ
52 Ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D14, D780HSG+ CCNN
53 Khoa học tập máy tính 7340302A00, A01, D01, D07, XDHB22.75Học bạ
54 Kế tân oán 7340301A00, A01, D01, D07, XDHB25.75Học bạ
55 Kinch tế 7310101A00, A01, D01, D07, XDHB25.4Học bạ
56 Marketing 7340115A00, A01, D01, D07, XDHB25Học bạ
57 Luật 7380101A00, A01, D01, C00, D03, D06, D05, XDHB23.9Học bạ
58 Logistics với Quản lý chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D0726.8Điểm thi TN THPT
59 Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D07, XDHB26.3Học bạ
60 Du định kỳ 7810101A00, A01, D01, C0324.5Điểm thi TN THPT
61 Du lịch 7810101A00, A01, D01, C03, XDHB25.75Học bạ
62 Công nghệ thực phẩm 7540101A01, D01, D07, D0819Điểm thi TN THPT
63 Ngôn ngữ China 7220204CXDHB20Học bạ
64 Ngôn ngữ Nhật 7220209CXDHB20Chất lượng caoHọc bạ
65 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210XDHB24.75Học bạ
66 Kiểm toán 7340302CXDHB20Chất lượng caoHọc bạ
67 Kiểm toán thù 7340302XDHB25.35Học bạ
68 Khoa học máy tính xách tay 7340302CXDHB20Xét học bạ
69 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204CD01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D8225.75Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
70 Ngôn ngữ Nhật 7220209CD01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D8324.9Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
71 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210D01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D8326.7Điểm thi TN THPT
72 Kiểm tân oán 7340302A01, D01, D96, D0725.2Điểm thi TN THPT
73 Khoa học tập máy tính 7420201CA00, A01, D01, D0724Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT