Điểm chuẩn kinh tế luật 2015

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinh tế Luật - ĐHQG TP HCM, Xem điểm chuẩn ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG TPhường.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn kinh tế luật 2015

HCM, Tra cuu diem chuan ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG TP...TP HCM, Kiem tra diem chuan ĐH Kinc tế Luật - ĐHQG TPhường. HCM, điểm chuẩn cụ thể những ngành, kăn năn thi ngôi ngôi trường ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG TP... Sài Gòn...

Quý Khách đang xem: Đại học tài chính luật pháp điểm chuẩn chỉnh 2015

Mã trường: QSK
STT Mã ngành Tên ngành Kân hận thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D380107 Luật thương thơm mại quốc tế A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
2 D380107 Luật tởm doanh A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
3 D340405 Tmùi hương mại điện tử A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
4 D340115 Marketing A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
5 D340302 Kiểm toán A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
6 D340120 Kinc donước anh tế A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
7 D340101 Quản trị tởm doanh A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
8 D340405 Hệ thống báo cáo cai quản ngại ngùng lý A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
9 D340301 Kế toán A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
10 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
11 D310101 Kinch tế cùng với Quản lý công A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
12 D310106 Kinc tế đối ngoại A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
13 D310101 Kinch tế học A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
14 D380101 Luật tài bao gồm - ngân hàng A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
15 D380101 Luật dân sự A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
Trường ĐH Kinh tế Luật - ĐHQG TPHCM thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG Thành Phố Hồ Chí Minh, tra cứu vãn vớt điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG TP..

Xem thêm:

HCM
. Xem thông tin điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinh tế Luật - ĐHQG TPhường. HCM
*

Item Reviewed: Điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG TP HCM 20159 out of 10 based on 10 ratings. 9 user đánh giá.