Ngày bầu cử tổng thống mỹ

Quý vị tất cả câu hỏi? Xin vui mừng gọi 1-800-448-4881 Thứ Hai - Thứ Sáu tự 8 giờ phát sáng - 5 giờ đồng hồ chiều hoặc tin nhắn .

Bạn đang xem: Ngày bầu cử tổng thống mỹ


Bầu cử đặc biệt

Ngày 22 mon 1Bắt đầu quy trình tiến độ bỏ phiếu 18 ngày (đến hết Ngày Bầu Cử). Lá phiếu được gửi vào thỏng bưu điện và Máy Bỏ phiếu giành riêng cho Người khuyết tật (AVUs) rất có thể được áp dụng trên các trung trọng tâm bầu cử
Ngày 1 mon 2Đăng ký trực con đường với gửi qua mặt đường bưu năng lượng điện phải nhận thấy 8 ngày trước Ngày Bầu Cử. Đến tận chỗ nhằm đăng ký bầu cử vào giờ làm việc với bất kể thời điểm như thế nào trước 8 giờ về tối vào Ngày Bầu Cử.
Ngày 9 mon 2Ngày sau cùng để ĐK bỏ thăm hoặc cập nhật làm hồ sơ đăng ký nghỉ ngơi Tiểu bang chlanie.netshington (yêu cầu trực tiếp đến văn phòng).
Ngày 9 tháng 2Bầu cử đặc trưng - Bỏ lá phiếu vào thùng phiếu thỏa thuận không trễ hơn 8 giờ buổi tối vào Ngày Bầu cử,

Bầu cử quánh biệt

Ngày 9 tháng 4Bắt đầu quá trình bỏ thăm 18 ngày (cho đến khi hết Ngày Bầu Cử). Lá phiếu được gửi qua thư bưu điện cùng Máy Bỏ phiếu dành riêng cho Người tàn tật (AVUs) có thể được áp dụng trên những trung trung khu bầu cử
Ngày 19 mon 4Đăng ký trực đường cùng gửi vào con đường bưu năng lượng điện nên nhận ra 8 những năm trước Ngày Bầu Cử. Đến tận tay nhằm đăng ký thai cử vào giờ thao tác làm việc và bất cứ lúc như thế nào trước 8 giờ về tối vào Ngày Bầu Cử.
Ngày 27 mon 4Ngày cuối cùng nhằm ĐK bỏ phiếu hoặc update hồ sơ đăng ký làm việc Tiểu bang chlanie.netshington (buộc phải trực kế tiếp văn phòng).

Xem thêm:

Ngày 27 tháng 4Bầu cử Sơ cỗ Tổng thống - Bỏ lá phiếu vào thùng phiếu ưng thuận không trễ rộng 8 giờ đồng hồ tối vào Ngày Bầu cử,

Sơ bộ

Ngày 16 mon 7Bắt đầu quá trình bỏ thăm 18 ngày (cho đến khi hết Ngày Bầu Cử). Lá phiếu được gửi qua thỏng bưu năng lượng điện cùng Máy Bỏ phiếu dành riêng cho Người tàn tật (AVUs) có thể được sử dụng tại những trung tâm bầu cử
Ngày 26 mon 7Đăng cam kết trực đường với gửi qua mặt đường bưu năng lượng điện phải nhận thấy 8 Cách nay đã lâu Ngày Bầu Cử. Đến tận nơi để đăng ký bầu cử vào tiếng thao tác và bất cứ dịp làm sao trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử.
Ngày 3 mon 8Ngày ở đầu cuối nhằm đăng ký bỏ thăm hoặc cập nhật hồ sơ đăng ký nghỉ ngơi Tiểu bang chlanie.netshington (đề xuất trực kế tiếp văn uống phòng).
Ngày 3 tháng 8Sơ bộ - Bỏ lá phiếu vào thùng phiếu xác nhận ko trễ rộng 8 giờ tối vào Ngày Bầu cử,

Tổng Tuyển Cử

Ngày 15 mon 10Bắt đầu quá trình bỏ thăm 18 ngày (đến hết Ngày Bầu Cử). Lá phiếu được gửi qua thỏng bưu điện và Máy Bỏ phiếu giành riêng cho Người khuyết tật (AVUs) hoàn toàn có thể được áp dụng tại những trung vai trung phong bầu cử
Ngày 25 mon 10Đăng ký kết trực tuyến đường cùng gửi qua mặt đường bưu điện cần cảm nhận 8 Từ lâu Ngày Bầu Cử. Đến tận tay nhằm ĐK bầu cử vào giờ đồng hồ thao tác làm việc và bất kể thời gian như thế nào trước 8 giờ đồng hồ về tối vào Ngày Bầu Cử.
Ngày 2 tháng 11Ngày ở đầu cuối nhằm đăng ký bỏ thăm hoặc cập nhật làm hồ sơ ĐK nghỉ ngơi Tiểu bang chlanie.netshington (cần trực kế tiếp văn uống phòng).
Ngày 2 tháng 11Tổng Tuyển Cử - Bỏ lá phiếu vào thùng phiếu xác định không trễ rộng 8 tiếng về tối vào Ngày Bầu cử,

Nếu quý vị được đăng ký bỏ phiếu tuy thế bỏ qua thời hạn sau cùng nhằm update liên can của quý vị, khách hàng vẫn hoàn toàn có thể bỏ thăm. Liên hệ cỗ thai cử quận của quý khách chỗ nhưng quý vị đã ĐK để yên cầu một lá phiếu.Đăng ký cùng cập nhật được trình sau thời hạn chót sẽ sở hữu hiệu lực mang đến cuộc thai cử tiếp theo sau.