RUN OUT OF TIME LÀ GÌ

Sẵn sàng du học tập – Trong giờ đồng hồ Anh, “for a long time”, “on time”, ‘run out of time” lần lượt có nghĩa là khoảng thời gian dài, đúng giờ, không còn thời gian.

Bạn đang xem: Run out of time là gì

Bạn đang xem: Run out of time là gì, những cụm từ tiếng anh Đi tức tốc với 'time'

1. On time: đúng giờ

– You must be here on time.

Bạn khăng khăng phải có mặt ở trên đây đúng giờ.

2. For a long time: khoảng thời gian dài

– I haven’t met him for a long time.

Tôi sẽ không chạm chán anh ấy từ tương đối lâu rồi.

3. Time after time: lần này mang lại lần khác

– phái mạnh forgets to vì chưng homework time after time.

Nam quên làm bài xích tập về đơn vị hết lần này tới lần khác.

4. Pressed for time: không có không ít thời gian

I’m a bit pressed for time at the moment. Vày you mind if we have the meeting tomorrow?

Tôi không có rất nhiều thời gian vào lúc này. Anh gồm phiền nếu bọn họ họp vào ngày mai không?

5. Run out of time: không còn thời gian

– We’ve run out of time on this project.

Chúng tôi không thể thời gian cho dự án này nữa.

6. No time lớn lose: không tồn tại thời gian nhằm lãng phí

– There’s no time lớn lose. We’ve got lớn get going.

Không còn thời gian để lãng phí nữa. Chúng ta phải vào cuộc thôi.

7 . Have spare time: có thời gian rảnh

– What vì chưng you bởi vì in your spare time?

Bạn làm gì khi ung dung rỗi?

8. Take your time: bình tĩnh

– Take your time answering the question.


*

9. Make good time: làm điều nào đấy nhanh hơn các bạn nghĩ

– We made good time. It only took us an hour to lớn get here.

Xem thêm:

Chúng tôi đã chấm dứt sớm rộng dự con kiến – chỉ mất một giờ đồng hồ để mang lại đây.

10. Just in time: vừa kịp lúc

– They arrived just in time for the wedding.

Họ đến vừa kịp đám cưới.

11. High time: đúng thời điểm

– It’s high time you got a job!

Đã đến lúc bạn phải kiếm câu hỏi làm rồi. (Lưu ý: sử dụng thì vượt khứ solo sau high time).

12. Keep time: đúng giờ

– My watch doesn’t keep good time.

Đồng hồ của tớ chạy không nên giờ lắm.

13. Behind the times: lờ lững tiến độ, đi sau thời đại

– He’s so behind the times. He still plays records. Can you believe it?

Anh ấy thật lạc hậu, giờ đồng hồ vẫn nghe đĩa hát. Chúng ta có tin nổi không?

14. Overtime: tiền có tác dụng thêm ngoài giờ

– The firm is cutting back on overtime.

Công ty đã cắt bớt tiền có tác dụng thêm giờ.

15. Time zone: múi giờ

– The UK is in a different time zone from the rest of Europe.

Vương quốc Anh tất cả múi giờ khác với phần còn sót lại của châu Âu.

16. In your own time: làm điều gì mà không cần lo về thời gian

– I’ll fix the car in my own time!

Tôi đang sửa xe mà chưa phải vội!

17. Time on your side: trẻ và còn nhiều thời gian ở phía trước

– You’ve got time on your side, so you shouldn’t feel pressured into making a career decision now.

Bạn còn nhiều thời hạn ở phía trước, bởi vậy bạn tránh việc cảm thấy bị áp lực đè nén khi ra ra quyết định cho sự nghiệp bây giờ.