Thạc Sĩ Tiếng Anh Viết Tắt

Thạc sĩ là gì? Thạc sĩ trong giờ anh là gì? lúc này Blog trần Phú sẽ giúp cho bạn giải đáp thắc mắc đó. Dường như mình để giúp đỡ bạn biết thêm về kiểu cách viết tắt học vị thạc sĩ trong giờ đồng hồ anh nữa nhé.

Bạn đang xem: Thạc sĩ tiếng anh viết tắt

*

Thạc sĩ là gì?

Thạc sĩ trong giờ đồng hồ anh là gì?


agre’re’ < agre’re’ >: thạc sĩ
master’s degree / master’s degree /( noun ): thạc sĩ
VD : It’s a good thing I have a master’s degree. ( Nó là điều xuất sắc cho bằng thạc sĩ của tôi.)

Cách viết tắt học tập vị thạc sĩ

M.A (The Master of Art)Thạc sĩ khoa học xã hội.
M.S., MSc hoặc M.Si: (The Master of Science)Thạc sĩ khoa học tự nhiên.
MBA (The Master of business Administration)Thạc sĩ cai quản trị khiếp doanh.
MAcc, MAc, hoặc Macy (The Master of Accountancy)Thạc sĩ kế toán.
M.S.P.M. (The Master of Science in Project Management)Thạc sĩ quản trị dự án.
M.Econ (The Master of Economics)Thạc sĩ kinh tế học.
M. Fin. (The Master of Finance)Thạc sĩ tài chính học.

Xem thêm:

Ph.D (Doctor of Philosophy)Tiến sĩ (các ngành nói chung).
D.M Doctor of MedicineTiến sĩ y khoa.
D.Sc. (Doctor of Science)Tiến sĩ các ngành khoa học.
DBA hoặc D.B.A (Doctor of Business Administration)Tiến sĩ quản trị ghê doanh.
Post-Doctoral fellowNghiên cứu vớt sinh hậu tiến sĩ.

Phó giao sư tiến sĩ trong giờ anh là gì? tôi cũng giải đáp cho bạn luôn nhé.

Associate Professor : Phó giáo sư tiến sĩ viết tắt : Assoc. Prof

Từ đồng nghĩa tương quan với Assoc. Prof là :  Associate Prof 

VD: I was offered a position as Associate Professor of medicine. ( Tôi được đề nghị nhận chức phó giáo sư ts bộ môn Y học.) 

Hy vọng với nội dung bài viết trên để giúp đỡ bạn hiểu rõ về thạc sĩ là gì trong giờ đồng hồ anh và các cách viết tắt học vị thạc sĩ tiếng anh nhé.