VÕ VĂN THƯỞNG


*

“Kính thưa Đoàn nhà tịch,

Kính thưa Đại hội,

Thay phương diện Đoàn chủ tịch, tôi xin báo cáo kết quả bầu cử như sau:

I - Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã thai 18 bạn hữu Ủy viên Bộ thiết yếu trị Ban Chấp hành tw khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng bấn thư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII, quản trị nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chủ yếu phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí vương Đình Huệ, túng thiếu thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu qh khoá XIV thành phố Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, trưởng ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng phòng ban Tuyên giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, bộ trưởng Bộ nước ngoài giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, túng thiếu thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí đánh Lâm, bộ trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng phòng ban Nội chủ yếu Trung ương

11. Đồng chí è cổ Cẩm Tú, nhà nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam, thiết bị trưởng cỗ Quốc phòng.

Bạn đang xem: Võ văn thưởng

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

14. Đồng chí nai lưng Thanh Mẫn, chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận nhà nước Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc học viện Chính trị tổ quốc Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng trình bày Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, công ty nhiệm Tổng cục thiết yếu trị Quân đội quần chúng Việt Nam

17. Đồng chí è Tuấn Anh, bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban kinh tế tài chính Trung ương

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, bộ trưởng Bộ Tài chính

II- Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đang bầu bạn hữu Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng thư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII, chủ tịch nước cộng hòa xóm hội công ty nghĩa việt nam giữ chức Tổng bí thư Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII.

III- Ban túng thư trung ương khóa XIII tất cả một số đồng minh Uỷ viên Bộ bao gồm trị được Bộ thiết yếu trị phân công thâm nhập Ban túng bấn thư với 5 bè bạn được bầu tại hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành trung ương khoá XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng tw Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó nhà nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội nhân dân Việt Nam

3.

Xem thêm:

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, bộ trưởng, công ty nhiệm Uỷ ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó công ty nhiệm trực thuộc Uỷ ban chất vấn Trung ương

5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra bao gồm phủ

IV- Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XIII, có 19 đồng chí:

1. Đồng chí trằn Cẩm Tú, Ủy viên Bộ bao gồm trị khóa XIII, công ty nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

2. Đồng chí hồ nước Minh Chiến, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó nhà nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký kết Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

5. Đồng chí è cổ Thị Hiền, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, Phó công ty nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XII

9. Đồng chí Vũ xung khắc Hùng, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh văn phòng và công sở Ban tổ chức triển khai Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, Phó túng thư thức giấc ủy, quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh Hà Tĩnh

12. Đồng chí tô Duy Nghĩa, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

16. Đồng chí nai lưng Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, bí thư tỉnh ủy, trưởng phi hành đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh giấc Vĩnh Long

17. Đồng chí è cổ Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

V - Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đang bầu bạn hữu Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XIII, túng bấn thư trung ương Đảng khóa XII, chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII giữ lại chức chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XIII.